do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Szkolna_Czekanow
Drukuj grafikę : tak / nie

Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie - etap I

W ramach zadania wykonano poszerzenie do 2,0 m i zmianę nawierzchni chodnika (na odcinku od ulicy Leśnej do granicy szkoły).

W ramach ww. etapu wykonano 98,5 mb chodnika.

Wydatkowano kwotę: 44.869,50 zł.