do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Informacje Inwestycje zrealizowane Inwestycje i remonty 2020 Remont odcinka ulicy Wolności w Wieszowie - etap II

 

Wykonano II etap remontu kapitalnego odcinka drogi gminnej (na długości ok. 224 mb i szerokości 6,0 m polegający na wymianie całej konstrukcji drogi).

W ramach zadania wykonano m.in:

 • frezowanie istniejącej starej nawierzchni bitumicznej,
 • rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem)(15 cm po zagęszczeniu),
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach (15 cm frakcji 0 - 63 mm oraz 10 cm frakcji 0-31,5 mm),
 • wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych gubości 6 cm (po zagęszczeniu),
 • mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni wiążącej,
 • ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych gubości 5 cm (po zagęszczeniu),
 • wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,
 • wymiana wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
 • remont i przełożenie istniejących zjazdów (wraz z konstrukcją) do posesji.

Koszt zadania wyniósł: 273.576,85 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H