do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Remont_drogi_warstwa_scieralna_Dluga_Lubie
Drukuj grafikę : tak / nie

Wymiana warstwy ścieralnej - ulica Długa w Łubiu - etap II

W ramach zadania wykonano wymianę warstwy ścieralnej na kolejnym odcinku (etap II) ulicy Długiej w miejscowości Łubie.

W ramach etapu II wykonano 500 m odcinek.

Koszt realizacji zadania to kwota: 184.500,00 zł (162.852,03 zł z budżetu + 21.647,97 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Łubie).