do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Remont_Wolnosci_w_Wieszowie_-_etap_1
Drukuj grafikę : tak / nie

Remont odcinka ulicy Wolności w Wieszowie - etap I

Wykonano I etap remontu kapitalnego odcinka drogi gminnej (na długości ponad 210 mb i szerokości 6,0 m polegający na wymianie całej konstrukcji drogi).

W ramach zadania wykonano m.in:

Koszt zadania wyniósł: 361.567,07 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.