do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Remont_Ogrodowej_w_Kopienicy_-_3
Drukuj grafikę : tak / nie

Remont odcinka ulicy Ogrodowej w Kopienicy - etap III

Wykonano III etap remontu kapitalnego odcinka drogi gminnej (na długości 210 mb i szerokości 4,0 m polegający na wymianie całej konstrukcji drogi).

W ramach zadania wykonano m.in:

Koszt zadania wyniósł: 176.225,46 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.