do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Remont_Dluga_Jaskowice
Drukuj grafikę : tak / nie

Remont kapitalny ulicy Długiej w miejscowości Jaśkowice - etap I

W roku bieżącym wykonano I etap remontu na odcinku 300 mb (1.080 m2).

W ramach zadania wykonano m.in:

Koszt zadania wyniósł: 124.233,69 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.