do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Przydomowe_oczyszczalnie_sciekow_-_etap_III
Drukuj grafikę : tak / nie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - etap III

Do dnia 30.03.2018 r. trwał nabór osób chętnych do udziału w dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach na terenie Gminy Zbrosławice. Złożonych zostało 13 deklaracji chęci udziału. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów.

Osoby zakwalifikowane do udziału w przedmiotowym dofinansowaniu realizowanym w ramach zadania pn. „Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice", zostaną poinformowane pisemne o wyniku naboru.

Joanna Cuber – Stanek
Wydział Gospodarki Komunalnej