do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Przebudowa_i_umocnienie_rowu_melioracyjnego_RD1_w_Kamiencu
Drukuj grafikę : tak / nie

Przebudowa i umocnienie rowu melioracyjnego R-D1 w Kamieńcu przy ulicy Polnej

 

W grudniu 2020 roku zostały zakończone prace związane z przebudową i umocnieniem rowu melioracyjnego R-D1 w Kamieńcu przy ul Polnej.

Prace polegały na wykonaniu przepustu o średnicy Fi 0,4 m o długości 9 mb zabezpieczonego kratą stalową. Wykonano również wał ziemny zabezpieczający przed napływem większej ilości wody umocniony płytami ażurowymi, drewnianą palisadą oraz koszami siatkowo-kamiennymi.

Realizacja przedmiotowej inwestycji miała na celu zabezpieczenie mieszkańców ul. Polnej przed możliwością wystąpienia "powodzi błyskawicznej" lub podtopień.

Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł 247.780,60 zł.