do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Przebudowa_Laczna_Ziemiecice
Drukuj grafikę : tak / nie

Przebudowa ulicy Łącznej w miejscowości Ziemięcice

 

„Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej”

W ramach przedmiotowego zadania wykonano m.in. przebudowę drogi na odcinku pomiędzy ulicą Mikulczycką i Wiejską (dł. ok. 214 mb i szer. 5,0 m) wraz ze zjazdami do posesji (rozebranie starej nawierzchni z trylinki, rozebranie konstrukcji drogi wraz z krawężnikami, wykonanie nowej konstrukcji wraz z nowymi krawężnikami), przebudowę sieci wodociągowej (dł. ok. 213 mb - Dz110 PE100 SDR11) wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej (dł. ok. 208 mb - Dz400 PVC).

Koszt realizacji przebudowy przedmiotowej ulicy to kwota: 736.967,92 zł.

Gwarancja na wykonane roboty, zgodnie z umową: 120 miesięcy.

Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości: 568.183,00 zł