do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00

fundusz solidarnościowy logo

W związku z przystąpieniem przez Gminę Zbrosławice do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu  Solidarnościowego  informujemy o realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który jest realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Realizację prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Zbrosławice otrzymała:

 • wartość dofinansowania: 39 168 zł
 • całkowita wartość: 39 168 zł

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z  innych  form  usług  w  godzinach  realizacji  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  tym:  usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług  opiekuńczych,  o  których  mowa       w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

 1. członkowie rodzin  lub   opiekunowie sprawujący   bezpośrednią   opiekę nad   dziećmi   z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu,
 2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości  punktowej,  w  Ocenie  potrzeby  wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów  (wg  zmodyfikowanej   punktacji)   wówczas   usługa   opieki   wytchnieniowej   w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie i są realizowane do 31 grudnia 2022 r

 

opieka wytchnieniowa - plakat

źródło i pełna informacja: Strona GOPS Zbrosławice

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H