do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Powstancow_Zbroslawice
Drukuj grafikę : tak / nie

Wymiana warstwy ścieralnej - ulica Powstańców w Zbrosławicach

W ramach zadania wykonano wymianę warstwy ścieralnej w ciągu ulicy Powstańców w miejscowości Zbrosławice.

Koszt realizacji zadania to kwota: 108.572,70 zł.