do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Oswietlenie_przejscia_dla_pieszych_w_Szalszy
Drukuj grafikę : tak / nie

Oświetlenie przejścia dla pieszych w Szałszy

 

 

Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Tarnogórskiej w Szałszy składające się z 2 słupów z oprawami o mocy 90 W.

Wydatki poniesione w roku 2019: 33.274,69 zł.

Koszt całkowity inwestycji: 40.285,69 zł.