do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Ogrodzenie_placu_zabaw_w_Wieszowie
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wieszowie

Wybudowano ogrodzenie placu zabaw w Wieszowie przy ul. Robotniczej.

Ogrodzenie składa się z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych na zielono o łącznej długości 85,5 mb.

Ogrodzenie składa się z: bramy wjazdowej o szerokości 4,0 m, furtki o szerokości 1m, paneli o wysokości 1,2 m.

 

Koszt inwestycji to kwota: 11.999,99 zł.