do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Informacje Inwestycje zrealizowane Inwestycje i remonty 2018 Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice - etap I

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice - I etap.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 reprezentująca Województwo Śląskie przyznała Gminie Zbrosławice dofinansowanie dla projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice - I etap” i w dniu 29.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

Projekt realizowany jest w ramach: Działania 1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego. W umowie ujęto planowane całkowite wydatki kwalifikowalne wyżej wymienionego projektu i oszacowano je w kwocie 2.358.596,22 zł netto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przyznane zostało w kwocie nieprzekraczającej 2.004.806,79 zł netto, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Otrzymane dofinansowanie dotyczy realizacji montażu instalacji fotowoltaicznych dla 90 nieruchomości, zakwalifikowanych do udziału w ramach ww. zadania (nabór osób chętnych do udziału w przedmiotowym projekcie odbył się w 2016 r.), zlokalizowanych na terenie Gminy Zbrosławice.

Okres realizacji projektu (m.in. dokumentacja projektowa, roboty budowlane, rozliczenie projektu) zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: 11.04.2017 – 29.03.2019 r.

W miesiącu lipcu 2018 r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą prac.

Wartość robót budowlanych wynikająca z podpisanych umów 2.119.344,24 zł brutto.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H