do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Modernizacja_sieci_wodociagowej_Powstancow_Zbroslawice
Drukuj grafikę : tak / nie

Modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ulicy Powstańców w Zbrosławicach

Zadanie to realizowane było przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach.

Z uwagi na wiek, głębokość posadowienia oraz lokalizację sieci w pobliżu systemu korzeniowego drzew rosnących w ciągu pasa drogowego koniecznym była wymiana całej wyeksploatowanej sieci.

Prace wykonywał siłami własnymi GZK.

Wartość zadania: 80.792,26 zł.