do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Modernizacja_sieci_wodociagowej_Glowna_Miedary
Drukuj grafikę : tak / nie

Modernizacja sieci wodociągowej w ciągu ulicy Głównej w Miedarach

Zadanie to realizowane było przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach.

Zabudowano nową sieć wraz z całymi węzłami. Następnie dokonano przepięcia wszystkich nieruchomości położonych wzdłuż nowo wykonanej sieci. Łącznie wymieniono ponad 400 mb sieci w ścisłym centrum Miedar kończąc etap wymiany sieci w Miedarach od skrzyżowania ul. Tarnogórskiej/Głównej z ul. Kasztanową wzdłuż ul. Głównej do skrzyżowania z ul. Dworcową.

Wymiana sieci powinna znacząco obniżyć ilość awarii w centrum Miedar oraz zwiększyć ciśnienie w sieci, łącznie z zabezpieczeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedarach.

Prace samodzielnie wykonali pracownicy GZK Sp. z o.o., prowadząc główne prace niemal nieprzerwanie przez dwie doby i następnie przez kolejne dni.

Wartość zadania: 95.000,00 zł.