do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Modernizacja_schodow_Urzedu_Gminy_Kamieniec_Tarnogorska_34
Drukuj grafikę : tak / nie

Modernizacja schodów wejściowych do budynku i przebudowa wjazdu przy budynku Urzędu Gminy (Kamieniec, Tarnogórska 34).

 

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji schodów wejściowych do budynku i przebudowie wjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Kamieńcu, ul. Tarnogórska 34.

 Zakres zamówienia obejmował m.in.:

Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrosławicach.

Wartosć robót budowlanych to kwota: 249.996,89 zł.

Wartosć całej inwestycji (z dokumentacją projektową): 265.494,89 zł.