do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Informacje Inwestycje zrealizowane Inwestycje i remonty 2020 Modernizacja schodów wejściowych do budynku i przebudowa wjazdu przy budynku Urzędu Gminy (Kamieniec, Tarnogórska 34).

 

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji schodów wejściowych do budynku i przebudowie wjazdu przy budynku Urzędu Gminy w Kamieńcu, ul. Tarnogórska 34.

 Zakres zamówienia obejmował m.in.:

 • Prace przygotowawcze i rozbiórki, w tym: rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, rozebranie chodników, rozebranie obrzeży, rozebranie ław z betonu, rozebranie ogrodzenia, demontaż nieczynnego zbiornika kanalizacyjnego, wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiórek;
 • Nawierzchnie – wjazd główny, w tym: roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami, zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, wykonanie warstwy mrozoochronnej, zabudowa krawężników, obrzeży, wykonanie konstrukcji wjazdu o nawierzchni z kostki betonowej, zakup i montaż gabionów z wypełnieniem kruszywem, wykonanie studni kanalizacyjnej;
 • Nawierzchnie – chodnik wzdłuż działki, w tym: roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie – podbudowa pomocnicza, zabudowa krawężników i obrzeży na ławie betonowej, wykonanie konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, zakup i montaż gabionów z wypełnieniem kruszywem;
 • Nawierzchnie – pochylnia, schody terenowe wraz z nawierzchnią z kostki brukowej, w tym: roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chudy beton, montaż zbrojenia, wykonanie ściany żelbetowej wraz z impregnacją hydrofobową, wyrównanie terenu, zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie – podbudowa pomocnicza, zabudowa obrzeży na ławie betonowej, wykonanie konstrukcji pochylni i chodów terenowych o nawierzchni z kostki betonowej, zakup i montaż balustrad pochylni, przełożenie istniejących drzwi wejściowych do budynku;
 • Rekultywację terenów zielonych, w tym: mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników dywanowych siewem;
 • Małą architekturę, w tym: zakup i montaż lamp solarnych z czujnikiem ruchu, zakup i montaż ławek zewnętrznych, zakup i montaż stojaka na rowery, zakup i montaż koszy na śmieci;
 • Opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i utrzymanie organizacji ruchu drogowego na czas robót.

Wykonawcą zadania był Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Zbrosławicach.

Wartosć robót budowlanych to kwota: 249.996,89 zł.

Wartosć całej inwestycji (z dokumentacją projektową): 265.494,89 zł.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H