do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Korfantego
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa oświetlenia ulicy Korfantego w Zbrosławicach

 

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano 16 lamp (słupy wraz z oprawami LED).

Pozyskano dotację w ramach metropolitalnego Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w kwocie: 67.802,00 zł.

Całkowita wartość Projektu: 82.562,00 zł.