do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Inwestycje_planowane
Drukuj grafikę : tak / nie

Inwestycje planowane

 

  OŚWIETLENIE DRÓG GMINNYCH

Gmina Zbrosławice zawarła umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy/rozbudowy oświetlenia ulicznego dla następujących dróg gminnych:

Fizyczna realizacja ww. przedsięwzięć zakładana jest w roku przyszłym po uzyskaniu decyzji zezwalającej na budowę oraz zagwarantowaniu środków w budżecie gminy na ich realizację.

 

 

BUDOWY DRÓG GMINNYCH

ROK 2020

  1. "Budowa ulicy Korfantego w Zbrosławicach wraz z odwodnieniem". Gmina Zbrosławice w dniu 3 września 2020 r. zawarła umowę z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji budowlanej dla przedmiotowego zadania. Zakładany termin opracowania wskazanej dokumentacji to 30.07.2021 r.
  2. "Budowa ulicy Sosnowej w Szałszy". W trakcie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Zakładany termin zakończenia budowy drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz ścieżką rowerową: 30.09.2021 r.
  3. "Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach". Realizacja III etapu zadania. Zakładany termin zakończenia realizacji wskazanego etapu: 29.10.2021 r.
  4. "Budowa ulicy Bocznej w Laryszowie". Zakładany termin zakończenia budowy drogi: 29.10.2021 r.

ROK 2021

1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Plac Wiejski 3 w Ptakowicach.

2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 2 w Zbrosławicach.