do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Dobudowa_oswietlenia_terenu_placu_zabaw_naprzeciw_OSP_ulica_Wolnosci_w_Zbroslawicach
Drukuj grafikę : tak / nie

Dobudowa oświetlenia terenu placu zabaw naprzeciw OSP - ulica Wolności w Zbrosławicach

 

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano 4 lampy (słupy wraz z oprawami LED).

Pozyskano dotację w ramach metropolitalnego Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w kwocie: 20.398,11 zł.

Wkład własny: 8.319,07 zł (dokumentacja projektowa).

Całkowita wartość Projektu: 28.717,18 zł.