do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Dluga_Lubie
Drukuj grafikę : tak / nie

Wymiana warstwy ścieralnej - ulica Długa w Łubiu - etap IIl

W ramach zadania wykonano wymianę warstwy ścieralnej na kolejnym odcinku (etap III) ulicy Długiej w miejscowości Łubie.

W ramach etapu III wykonano 250 m odcinek.

Koszt realizacji zadania to kwota: 98.400,00 zł (70.697,76 zł z budżetu + 27.702,24 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Łubie).