do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Destrukt_bitumiczny
Drukuj grafikę : tak / nie

Utwardzenie dróg gminnych destruktem bitumicznym

W roku bieżącym wykonano utwardzenie warstwą destruktu bitumicznego (frezu) następujących odcinków dróg gminnych:

W sumie na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę: 175.096,45 zł.