do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Chodnik_Kopernika_Miedary
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w Miedarach - etap IV

Wykonano 4 etap budowy chodnika wzdłuż ulicy Kopernika w Miedarach.

Wydatkowano kwotę: 32.622,98 zł (w tym: z budżetu: 20.000,00 zł oraz funduszu sołeckiego sołectwa Miedary: 12.622,98 zł).

W ramach etapu 4 wykonano 72,5 mb chodnika.