do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_wodociagu_i_kanalizacji_sanitarnej_w_Ziemiecicach_-_ulice_Polna_i_Sloneczna
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach - ulice Polna i Słoneczna

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano sieć wodociągową wzdłuż ul. Polnej oraz częściowo ul. Słonecznej o łącznej długości 965 mb oraz sieć kanalizacyjną o długości 716,6 mb.

W ramach przedsięwzięcia wykonano również nową nawierzchnię w ciągu ul. Polnej.

Wartość całkowita zadania: 1.702.977,74 PLN.

Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie: 1.147.032,66 PLN.