do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_wodociagu_i_kanalizacji_sanitarnej_w_Przezchlebiu
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu - ulice Stawowa, Mikulczycka oraz Zielona i Polna

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano sieć wodociągową wzdłuż ulicy Stawowej, Mikulczyckiej, Zielonej oraz Polnej o łącznej długości 1503 mb oraz sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1335 mb.

Wykonano również przepompownię ścieków przy ul. Polnej oraz odtworzono nawierzchnie drogowe na całej długości i szerokości prowadzonych prac.

Wartość całkowita zadania: 2.033.702,28 PLN.

Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie: 1.475.682,59 PLN.