do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_wodociagu_Kopienica_Jasiona
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa wodociągu Kopienica - Jasiona

Zadanie to realizowane było przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach.

Sołectwo Jasiona jako jedyne na terenie Gminy Zbrosławice zasilane było wodą kupowaną z ZUK Tworóg i tym samym całkowicie zależne od jednego źródła zasilania. Budowa wodociągu umożliwiła dostawę wody do Jasiony z dwóch niezależnych sieci (Tworóg i GPW S.A.) powodując nieprzerwane zabezpieczenie dostawy wody, w przypadku awarii lub skażenia wody.

Wybudowany odcinek ma niemal kilometr długości i dodatkowo został opomiarowany poprzez studnię celem weryfikacji zużycia wody i ewentualnych strat na sieci. Inwestycja służy również poprawie ciśnienia w sieci oraz poprawie zabezpieczenia ppoż nieruchomości w Jasionie.

Wartość zadania: 196.520,76 zł.