do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_ulicy_Debowej_w_Szalszy
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa ulicy Dębowej w Szałszy

 
 
 
 
Przedmiotem zadania była budowa nowego układu drogowego drogi wewnętrznej ulicy Dębowej wraz z połączeniem z innymi drogami istniejącymi poprzez skrzyżowania zwykłe oraz wykonanie zjazdów indywidualnych do istniejących posesji. Spływ wody opadowej z jezdni przejmuje wcześniej wykonana kanalizacja deszczowa. Wykonano nową jezdnię o długości ok. 264 mb z kostki betonowej ograniczonej obustronnymi krawężnikami drogowymi. Szerokość jezdni zmienna od 5,5 m do 4,5 m. W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano podwójne szykany, obramowane krawężnikiem betonowym, wypełnione nawierzchnią z kostki brukowej.
 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 275 171,94 zł.
 

Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie w formie dotacji w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności (2020 rok) w kwocie: 191 035,00 zł.