do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_ulicy_Bocznej_w_Laryszowie
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa ulicy Bocznej w Laryszowie - rozbudowa

 
 
 
 
Przedmiotem zadania była budowa (rozbudowa) ulicy Bocznej w Laryszowie wraz z odwodnieniem. W ramach inwestycji zostały wykonane: jezdnia ulicy Bocznej na długości około 300 m, 2 nowe zjazdy na działki nr 488/45 i 172, które są przeznaczone pod gminne drogi wewnętrzne, nowe nawierzchnie zjazdów na posesje i fragmentów chodników, pobocza tłuczniowe, 6 wpustów ulicznych oraz kanalizacja deszczowa kd 250 z wylotem do rowu. Szerokość projektowanej jezdni przyjęto 5,0 m, a nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej.
 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 511 928,09 zł.
 

Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie w formie dotacji w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności (2021 rok) w kwocie: 285 715,00 zł.