do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_ulicy_3-go_Maja_w_Zbroslawicach
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach

 

W roku 2019 wydatkowano kwotę: 80.000,00 zł. Zrealizowano I etap budowy, polegający na przebudowie odcinka sieci wodociągowej.

W roku 2019 pozytywnie rozstrzygnięto złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową. Koszt realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym to: 714.789,00 zł. Planowany termin zakończenia robót: 30.08.2020 r.

Otrzymano dofinansowanie w ramach FDS na rok 2019.