do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_oswietlenia_placu_zabaw_w_Zawadzie
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa oświetlenia placu zabaw w Zawadzie

 

 

Wykonano oświetlenie LED placu zabaw w Zawadzie składające się z 7 słupów aluminiowych
z oprawami o mocy 35 W oraz z 2 słupów aluminiowych z wysięgnikami czteroramiennymi i oprawami
o mocy 56 W.

Wydatki poniesione w roku 2019: 91.754,20 zł

Pozyskana dotacja z GZM - Metropolitalny Fundusz Solidarności: 74.846,00 zł.

Koszt całkowity inwestycji: 99.872,20 zł.