do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_obiektu_sportowo_-_rekreacyjnego_w_Wilkowicach_-_etap_II
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Wilkowicach - etap II

 

W chwili obecnej trwa realizacja etapu II budowy obejmującego wykonanie stanu surowego otwartego.

Koszt realizacji: 140.000 zł ze środków własnych budżetu gminy (w tym 20.000,00 środki funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice).