do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_filii_bibliotecznej_w_Ziemiecicach
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach

 

Operacja pn. „Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach” ma na celu zwiększenie ilości mieszkańców, w tym także zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z zasobów biblioteki oraz organizowanych zajęć i spotkań.

Wartość całkowita inwestycji: 2.025.657,53 zł.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania: 305.053,00 zł.