do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_drogi_bocznej_od_ulicy_Polnej_wraz_z_przebudowa_odcinka_ulicy_Polnej_w_Ziemiecicach
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa drogi bocznej od ulicy Polnej wraz z przebudową odcinka ulicy Polnej w Ziemięcicach - ulica Spacerowa

W roku bieżącym zakończono rozpoczętą w roku 2013 budowę przedmiotowej drogi.

W ramach inwestycji powstał odcinek ulicy o długości ponad 100 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obustronnymi krawężnikami. W ramach zadania wybudowano również odcinek kanału deszczowego DN1000 w miejscu istniejącego rowu.

Roboty prowadzono etapami, finansowanymi ze środków własnych budżetu gminy.

Łączny koszt inwestycji to kwota: 234.805,50 zł.