do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_chodnika_przy_ulicy_Koscielnej_i_Szkolnej_w_Ziemiecicach
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej w Ziemięcicach

W roku bieżącym zakończono rozpoczętą w roku 2011 budowę przedmiotowego chodnika.

W ramach inwestycji powstał ciąg dla pieszych długości ponad 288 mb. Roboty prowadzono etapami, finansowanymi wyłącznie ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ziemięcice.

Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie: 106.429,89 zł