do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_chodnika_Kopernika_Miedary
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w Miedarach - etap III

Wykonano III etap budowy chodnika wzdłuż ulicy Kopernika w Miedarach.

Wydatkowano kwotę: 31.603,10 zł (w tym: z budżetu: 20.000,00 zł oraz funduszu sołeckiego sołectwa Miedary: 11.603,10 zł).

W ramach etapu 3 wykonano 75 mb chodnika.