do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Budowa_boiska_w_Miedarach
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miedarach

Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedarach.

Zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę boiska sportowego o wymiarach 26x56 m o nawierzchni trawiastej, wykonanie piłkochwytów o długości 204 m oraz wykonanie elementów małej architektury.

Wartość całkowita zadania: 295.346,37 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości: 90.800,00 zł.