do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Aktywniejsze_Zbroslawice/st:2
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktywniejsze Zbrosławice

 

 

Gmina Zbrosławice realizuje projekt pn.: „Aktywniejsze Zbrosławice"

 Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach działania Programu Aktywności Lokalnej dla Zbrosławic.

 Dzięki realizacji projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

- nie mniej niż 25 osób zostanie objętych wsparciem
- nie mniej niż 10 osób po zakończeniu programu znajdzie pracę, zdobędzie kwalifikacje, weźmie udział w szkoleniach lub kształceniu
- zostanie zorganizowany Program Aktywności lokalnej zakładający realizację inicjatyw lokalnych, organizacje pikników sąsiedzkich, spotkań edukacyjnych itp.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1. Aktywna integracja

 Wartość projektu wynosi 314 431,25 złotych z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich 267 266,56 złotych

  • Znaleziono 13 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2