do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/AKCJA_ZIMA
Drukuj grafikę : tak / nie

AKCJA ZIMA

Koordynatorem oraz osobą nadzorującą prowadzoną Akcję Zima na drogach gminnych jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Jakub Kukliński.

Generalnym Wykonawcą jest Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. z siedzibą w Zbrosławicach przy ulicy Oświęcimskiej 6.

Dyżury Akcji Zimowej prowadzone są przez Wykonawcę całodobowo, pod numerami telefonów:

32 233 70 74 (w godz. 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku)

507 154 074 (całą dobę)

Dla właściwego przebiegu akcji zimowej, wszelkie uwagi, co do stanu nawierzchni drogowej należy przekazywać bezpośrednio dyżurnemu Akcji Zima Wykonawcy.

Wykaz telefonów Akcji Zima do pozostałych zarządów dróg: 

 

Wszystkie drogi gminne utrzymywane są w III standardzie zimowego utrzymania.

Zasady, które w tym standardzie obowiązują określone są poniżej:

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na: skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu >4%, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez Gminę.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu (po ustaniu zjawisk):

a) śnieg: luźny śnieg - 6 h, występuje błoto pośniegowe oraz zaspy, języki śnieżne - 6 h;

b) śliskość zimowa (w miejscach wyznaczonych): gołoledź - 5 h, szron - 5 h, szadź - 5 h, pośniegowa - 6 h, lodowica - 5 h.