do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Informacje Fundusz Dróg Samorządowych Budowa ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach
 

Zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na budowie (rozbudowie) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach.

Przedmiotowa inwestycja (budowa kolejnego odcinka) miała na celu wykonanie nowej konstrukcji drogi (4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego, 8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego, 22 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63, 28 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej, 25 cm stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym) o nawierzchni z betonu asfaltowego na pozostałym odcinku ulicy 3-go Maja (długości 308 m i szerokości 4,5 m) ograniczonej krawężnikami, z jednostronnym spadkiem w kierunku zaprojektowanego cieku przykrawężnikowego i wpustów ulicznych (6 szt.), z których woda opadowa odprowadzona została do kanalizacji deszczowej (z rur PVC śr. zew. 315 mm). Za krawężnikami uformowane zostały z destruktu bitumicznego obustronne opaski/pobocza o szerokości 0,50 m.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 23.247,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2019 wydatkowano kwotę 80.000,00 zł na realizację I etapu budowy polegającej na przebudowie odcinka sieci wodociągowej. W roku 2019 pozytywnie rozstrzygnięto złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową.

Koszt realizacji robót drogowych i kanalizacyjnych, nadzoru oraz tablicy informacyjnej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (koszty kwalifikowane w FDS) wyniósł: 702.314,32 zł brutto. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 108 miesięcy od daty odbioru tj. od 04.05.2020 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH. BUDOWA ULICY 3-GO MAJA W ZBROSŁAWICACH. KWOTA DOFINANSOWANIA: 351.157,16 ZŁ. CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 830.440,36 ZŁ

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H