do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/1_etap_ul_swierkowa
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa ulicy Świerkowej w Szałszy - etap I

Otwarto odcinek ul. Świerkowej w Szałszy stanowiący I etap budowy drogi łączącej ul. Ptasią z ul. Sosnową w Szałszy. W ramach I etapu Gmina wykonała najdroższy odcinek od „Rowu w Szałszy" do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, który obejmował budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej z pełną podbudową, szerokości 6 m, ograniczonej obustronnymi krawężnikami, budowę zjazdów oraz budowę przepustu nad ww. ciekiem wodnym. Koszt ww. etapu to w przybliżeniu 500 000,00 zł. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach.

  m 20141023 100131

W roku 2015 planuje się wykonać II etap inwestycji, na który Wójt Gminy Zbrosławice ponownie złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" tzw. „schetynówki". Po wykonaniu prac zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu, a przedmiotowa droga umożliwi swobodny i dogodny dojazd do tzw. „osiedla leśnego" przynajmniej w części rozwiązując obecne utrudnienia komunikacyjne dla tej części Szałszy. Wszystkim użytkownikom, a szczególnie mieszkańcom, korzystającym z ul. Świerkowej, składamy podziękowania za wyrozumiałość w trakcie trwania budowy.